Akademik Personel

GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi GÜL MÜKERREM ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi HARUN ÇİMKE