İngilizce Muafiyet Sınavı

07 Eylül 2018 Cuma

   Yeni kayıt veya önceki yıllarda söz konusu dersten başarısız olan öğrencilere yönelik olarak 27/09/2018 Perşembe günü saat 10:00 da Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı yapılacaktır.
   Sınava girmek isteyen öğrencilerin 26/09/2018 Çarşamba gününe kadar bağlı bulunduğu akademik birimlere (Matematik bölümü için Matematik Bölüm Sekreterine) başvurmaları gerekmektedir.