Genel Bilgiler

Gürcü Dili ve Edebiyatı Lisans Programının Amacı
Sosyal Bilimler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilimsel düşünceyi geliştirme, dünyayı sorgulama, doğru algılama ve insanı tanıma yolunda önemli bir işleve sahiptir. Sosyal Bilimler içinde de, özellikle Dil ve Edebiyat çok önemli bir yer tutmaktadır. Gürcü dilinin yapısı ve gelişimi, Gürcü edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri, Gürcü kültürü konularında evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Buna bağlı olarak; Gürcü Dilinin tarihsel süreç içerisinde ortaya konan eserlerinin yayımlanması, metinlerin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı, söz dizimi, anlam ve sanatsal özelliklerinin incelenmesi, verilen edebi eserlerin incelenerek edebiyat tarihi içindeki yerlerinin ortaya konulması, modern metin çözümleme yöntemleri ile edebi eserlerin homo-semiyotik tarzda okunmalarını sağlamak üzere gerekli altyapının oluşturulması ve bunu yapabilecek yetenekte bilim insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Diğer bir amaç, yazınsal kavramlar, edebiyat kuramı ve eleştirisine ilişkin yazınsal metinlerin çözümlenmesi, değerlendirilmesi, metinlerarası, kültürlerarası bakış açılarında ulusal düşünceyi ve kültürel kimliği ortaya çıkaran bir biçimde kültür, felsefe, töre ve cinsiyet meseleleriyle ilgili görüşlerin önemli kaynaklarını bu yazınsal yapıtların nasıl temsil ettiği ve bu yapıtların dönemlerini nasıl yansıttığı üzerine çalışma ve değerlendirme yapılmasıdır.
Yorumsal bakış açıları ve çözümlemeyle yakından ilgilenecek olan öğrenciler, edebiyat kuramı ve uygulaması arasındaki ilişkinin farkına varır ve tarihsel yazılı metnin estetik boyutu ile hem yazınsal yapıtın kaynakları, hem de edebiyat çalışmasında ortaya çıkan toplumsal, kültürel ve diğer ilintili bağlamların oluşturduğu geniş yelpaze arasındaki ilişkiyi anlamaya ve tarihsel anlamda düşünmeye başlar.
Yabancı dil bilgisini ve anlayışını artırarak, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak açıklamaya yetkin olan öğrenciler, edinilmiş bilgi ve entellektüel becerilerini ilerideki akademik çalışmaya veya farklı çalışma ve yaşam deneyimlerine aktarmaya yetkin olacaklardır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Gürcistan’a yakın olması bölgedeki öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarında önemli bir avantajdır. Bölgedeki enerji, ulaşım, gümrük ve diğer ekonomik faaliyetlerde çalıştırılacak eleman istihdamına altyapı hazırlayacaktır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler; Eğitim sertifikası alarak eğitim kurumlarında Gürcüce öğretmenliği ve okutmanlık yapmaktadırlar. İleri derecede Gürcüce dil bilgisi, kültür ve edebiyat bilgileri ile donanmış elemana ihtiyaç duyulan turizm sektörü, Bakanlıklar, bankalar, TRT ve özel medya kuruluşları, çevirmenlik gibi alanlarda mezunlarımız geniş iş imkanlarına sahiptirler.